PR-insatsen mångdubblade byggbolagets medieuppmärksamhet och resulterade i nominering

Byggbolaget MVB hade en ambition att synas mer. Efter en ökad satsning på klassisk PR lyckades de på ett par månader mångdubblera antalet omskrivningar, locka följare av nyhetsrummet och samtidigt öka antalet hemsidebesök, förbättra sin placering på Google och dessutom bli nominerade till Nordic PR Awards. "Att satsa på PR har verkligen varit en framgång för MVB och något som fortsättningsvis kommer att ligga i fokus", säger Susanne Lewenhaupt på MVB.

Bakgrund

Med 50-åriga rötter i nordvästra Skåne var kännedom i de södra delarna av landet för byggbolaget MVB redan etablerat. Men som ett relativt nytt bolag på flera nya, konkurrensutsatta marknader, med ambitionen att bli rikstäckande, var företaget i behov av att nå ut. Dels för att kunna bli mer relevant som byggleverantör till potentiella lokala kunder men även för att bygga varumärket MVB för framtida anställda och eventuella samarbetspartners.

Metod

Då målet med insatsen dels var att i större utsträckning nå ut med nyheter och berättelser bland olika typer av medier och dels öka kännedom i branschen i stort beslutades att en inriktning på traditionell PR med förtjänad uppmärksamhet var vägen att gå.

I ett första steg låg därför fokus på att få i gång en egen regelbunden nyhetsproduktion.

Bolaget hade vid den här tidpunkten ett pressrum med sporadiska nyheter där mycket handlade om bygg. För att nå ut i stor utsträckning handlade inledningsvis även mycket av arbetet om att identifiera vad som fanns att berätta utöver erbjudandet och företagets produkter.

Med hjälp av Mardi Gras identifierades olika ämnen, relevanta målgrupper och i vilka sammanhang de olika nyheterna skulle vara lämpliga.

Efter att en publiceringsplan bestämts påbörjades produktionen av nyheter. Dessutom inleddes arbetet med omvärlds- och konkurrentbevakning samtidigt som relationer med relevanta journalister byggdes.

Resultat

Ganska snabbt började omskrivningar att ramla in. Pressmeddelande gällande invigningar, byggprojekt och rekryteringar tog alla plats i både lokala och rikstäckande nyhets- och branschmedier. I kombination med relationsbyggande insatser med journalister blev MVB:s insatser uppmärksammade i allt högre utsträckning.

Förutom den ökade mängden av egen nyhetsproduktion, kunde mycket av den nyfunna uppmärksamheten härledas till en mer omfattande ämnesvariation. Det stigande antalet producerade nyheter ledde till fler besök till bolagets nyhetsrum samtidigt som journalister valde att prenumerera på nyhetsutskick från MVB. Dessutom fick MVB-representanter vid fler tillfällen intervjuförfrågningar i egenskap av expert i ämnen som hållbarhet och bygg.

Totalt sett ökade antalet publiceringar med 50% samtidigt som omskrivningar steg med 248% jämfört med samma period tidigare. Under samma period ökade även antalet besök till hemsidan och placeringen på Google förbättrades. Dessutom kunde företaget ett år in i samarbetet stoltsera med en nominering i den nordiska bransch-tävlingen Nordic PR Awards av PR-plattformen Mynewsdesk.

Susanne Lewenhaup är, Marknads- och kommunikationsansvarig på MVB:

Byggbranschen är i dag extra hårt utsatt ur ett konkurrensperspektiv. Att bygga kännedom och varumärke har därför varit avgörande. Med hjälp av vårt PR-arbete har vi märkt av att fler känner till MVB, samtidigt som det går att skönja en ökning i antalet förfrågningar om olika samarbeten. Att satsa på PR har visat sig vara en framgång och en metod som MVB fortsatt kommer att prioritera. Mardi Gras har hela tiden varit närvarande och fungerat som en partner för både strategi och produktion och bidragit med kunskap om hur ett företag bäst når ut.

Läs mer om hur du kan skapa och bygga relationer med PR

Kontakta oss

Vill du veta mer om PR? Kontakta oss gärna.