Kvalitativ nulägesanalys som grund för besöksmålsutveckling

Trenden att besöka trädgårdar som utflyktsmål växer. Trädgårdsresan (Västsveriges motsvarighet till Englands trädgårdskalender the Yellow Book) såg behovet av en mer långsiktig strategi för att kunna ta nästa kliv i utvecklingen. Och för att kunna ge strategiskt underlag behövdes insikter. En kvalitativ nulägesanalys utmynnande i två gedigna rapporter som gett flera besöksträdgårdar möjlighet att vidareutveckla sina företag.

Kvalitativ nulägesanalys som underlag för att utveckla verksamheten

Trädgårdsresan är en västsvensk variant av brittiska The Yellow Book, berömd för sina magnifika besöksträdgårdar. I Trädgårdsresans nätverk ingår såväl små trädgårdar i lantliga landskap, ekologiska trädgårdar, stora slottsträdgårdar, specialiserade trädgårdar och plantskolor som historiska trädgårdar i kulturmiljöer.

Trädgården som besöksmål är en relativt ny företeelse för Sveriges turistbransch, men trenden växer och därmed finns det också stor utvecklingspotential i Trädgårdsresans erbjudande.

För att kunna ta nästa steg och utveckla organisationen, medlemmarns erbjudande inom konceptet, och stärka medlemmarna och bidra till hållbara besöksmål behövdes underlag för prioriteringar och mer långsiktiga strategier. Och inte minst information om vilka behov av stöd medlemmarna hade för att kunna utveckla sitt eget erbjudande.

En djuplodad analys av föreningen och dess medlemmar behövdes.

I samarbete med Trädgårdsresan genomföra Mardi Gras en kvalitativ nulägesanalys för att ge Trädgårdsresan ett strategiskt underlag för att utveckla verksamheten.

Resultatet viktigt verktyg för verksamhetsplanering och kommunikationsstrategi

Vi föreslog en kvalitativ nulägesanalys i form av djupintervjuer där medlemmarna fritt fick resonera om sin syn på sin besöksträdgård, sina framtida planer och sina behov av stöd kring bland annat affärs- och företagsutveckling, kommunikation och marknadsföring.

Under sensommaren och hösten 2020 genomfördes digitala djupintervjuer med 40 medlemsträdgårdar i både Västra Götaland och Halland. Vi tog fram, analyserade och drog insikter ur data som grund för affärs- och kommunikationsplanering.

Resultatet blev två rapporter (en för Trädgårdsresan i Västra Götaland och en för Trädgårdsresan i Halland) med gediget material att utgå ifrån i den fortsatta utvecklingen av Trädgårdsresan och dess medlemsträdgårdar. Analysen och resultaten är nu en del av Trädgårdsresans verksamhetsplanering och även ett viktigt verktyg i kommunikationsstrategin.

"Trädgårdsresans medlemmar uppskattade mycket att genom djupintervjuerna få uttrycka sina behov av utveckling och samtidigt formulera sina framtidsplaner. De innehållsrika svaren från intervjuerna har gett ett antal besöksträdgårdar möjlighet att vidareutveckla sina företag under ledning av en erfaren företagsutvecklingskonsult. Det har stärkt deras verksamheter och skapat hållbarhet."

Agneta Olsson, ordförande i Svenska Trädgårdar i Väst/Trädgårdsresan

Mot bakgrund av resultaten från undersökningen har flera projekt för att stötta och utveckla medlemmarna startats upp.

Ett av projekten rör medlemmarnas behov av affärsutveckling och riktar sig i första hand till kategorin “utvecklingsträdgårdar”, det vill säga medlemmar som har utveckligsplaner för sina trädgårdar/verksamheter och som behöver stöd i sitt arbete samt hjälp med marknadsföring för att locka besökare.

Andra projekt som startats rör förbättring av kommunikationen och marknadsföringen.

Om Trädgårdsresan

Trädgårdsresan är ett regionalt uppdrag och en västsvensk motsvarighet till Englands trädgårdskalender The Yellow Book.

tradgardsresan.se

Kontakt

Vill du veta mer om det här projektet eller har du frågor om digital försäljning? Hör av dig?