Kvalitativa och kvantitativa undersökningar

Varför gissa när det är så enkelt att veta? Att fatta beslut baserade på fakta och insikter ger ett försprång gentemot dem som baserar sina beslut på magkänsla. Genom att analysera data inhämtat från skräddarsydda undersökningar eller din egen data kan du arbeta mer faktabaserat och strategiskt mot din målgrupp.

Bygg dina beslut på riktig fakta

Att bygga en strategi på antaganden är riskabelt. I dag finns det många automatiserade system för att avläsa kunders beteenden online. Men hur mäter man vad någon tänker eller tycker? Och hur vet man vilka som tycker vad, eller vad som kunde ha varit bättre? Undersökningar och insiktsarbete. Med rätt underlag kan du fatta kloka och medvetna beslut, baserat på fakta och inte magkänsla. 

Mardi Gras leder dig till rätt insikter

Mardi Gras kan hjälpa dig med undersökningar, insikter och analys som gör det enklare att välja rätt väg framåt, både utifrån inhämtad data eller redan befintlig data. Våra metoder innefattar såväl kvalitativa undersökningar där vi kan förstå behov, drivkrafter och attityder, som kvantitativa undersökningar där vi kan hitta mätbara, generaliserbara och statistiskt säkerställda resultat.

Vi leder dig till rätt insikter, oavsett om du behöver hjälp med omfattande strategiska underlag eller snabbare undersökningar för vägledning i enklare frågor.

Ta del av case inom undersökningar: Göteborgs universitet förbättrar kommunikationen med internationella studenter

Varumärkesundersökningar

Starka och lönsamma varumärken skapas genom förståelse för behov, tydlig positionering och konsekventa uttryck vid alla kontaktytor där konsumenten möter varumärket. Vi erbjuder ett brett spann av tjänster inom varumärkesutveckling. Allt från enklare kartläggningar av kännedomen där vi mäter ett fåtal mått över tid till större undersökningar där vi mäter varumärkets image och positionering.

Kundundersökningar

Bra relationer bygger på insikt om kunden, återförsäljaren eller dina samarbetspartners behov. Genom att lära känna dem på djupet och förstå deras behov, förväntningar och drivkrafter får du ett verktyg för att kunna förbättra deras upplevelse. En bra upplevelse ger nöjda och lojala kunder, återförsäljare eller samarbetspartners vilket i sin tur skapar långsiktig lönsamhet och hållbara affärer.

Koncept- och designtester

Ibland är det svårt att välja mellan olika kommunikativa spår, eller så behöver man få en idé, webbplats eller app utvärderad innan den tillgängliggörs för allmänheten. Fångar du rätt människors uppmärksamhet, och vilka signaler sänder konceptet eller designen ut?

Med hjälp av våra koncept- och designtester får du insikt i attityder, behov och önskemål hos den tilltänkta målgruppen, vilket minimerar risker och ökar chansen till en lyckad lansering.

Nulägesanalyser

För att veta hur du ska ta dig dit du vill är det bra att först ta reda på var du är. En viktig utgångspunkt för att kunna utveckla en verksamhet är också att det finns en gemensam bild av den internt. Det är huvudsyftet med en nulägesanalys. Nulägesanalysen beskriver organisationen, dess verksamhet, vad den ska åstadkomma och för vem, samt de viktiga strategiska drivkrafterna. Med hjälp av en analysen läggs grunden för prioritering av utvecklingsfrågor.

Vi hjälper dig med

  • Användartester
  • Kartläggning av marknad och kategori
  • Koncept- och designtester
  • Kund-/konsumentsegmentering
  • Kundresan
  • Kundundersökning
  • Medarbetarundersökningar
  • Nulägesanalyser
  • Produkttester
  • Varumärkesundersökning

Västläge: En konjunkturbarometer bland företag i Göteborgsregionen

Läs senaste upplagan av Mardi Gras Västläge, undersökningen där företagen i Göteborgsregionen ger sin syn på framtida utmaningar och möjligheter.

Kontakt

Har du frågor och funderingar om undersökningar? Hör av dig!

Branding och varumärkesstrategi

Ett företags möjlighet till framgång vilar på varumärkets styrka. Därför behövs en genomarbetad varumärkesstrategi som hjälper dig att stärka din position på marknaden.

Läs mer

Budskap och kommunikation

Vet dina kunder att du finns? De flesta kan beskriva sitt erbjudande. Svårigheten är att göra det snabbt och minnesvärt. Du har bara kundens uppmärksamhet i några sekunder. Ta hjälp av Mardi Gras erfarna strateger och kreatörer.

Läs mer

Digitalisering och verktyg

Allt större delar av affärsdrivande verksamhet påverkas av digitaliseringen. Hitta processer och etablera digitala verktyg som driver din affär på bästa sätt. Från marknadsföring och försäljning till leverans och service.

Läs mer