Västläge hösten 2023 – "Det handlar om att överleva"

2023-11-21

Världen förändras. Varje halvår undersöker vi därför hur företagare i vårt område resonerar och tänker kring de närmaste tolv månaderna. Med hjälp av att fråga Göteborgsregionens näringsliv kan vi därför få en bättre bild av hur omvärlden påverkar arbetslivet i området, hur företag ser på framtiden och på vilka sätt de planerar och agerar.

Ladda ner Västläge Hösten 2023

Slutsatser i urval:

  • Bilden av de närmaste 12 månaderna är fortsatt delad. Men samtidigt stärks tendensen mot en mer negativ bild jämfört med mars 2023.

  • Omsättningen minskar. Till skillnad från mars 2023 svarar fler företag, 39%, att omsättningen förväntas minska jämfört med 30%. Samtidigt minskar antalet företag med förväntad ökad omsättning från 34 % till 31 %.

  • Även rekryteringen förväntas fortsätta sin minskning. Till skillnad från ett halvår tidigare svarar 37 % av företagen oktober 2023 att de förväntas rekrytera personal de närmaste sex månaderna. Att jämföra med 47 % mars 2023. Samtidigt har företag som saknar rekryteringsplaner ökat från 36 % till 46 %.