Ett nyhetsbrev för valpägare gav ökad trafik och fler leads för Doggy

För Doggy är det viktigt att vara med tidigt i en hundägares relation med sin hund för att på så sätt fånga upp nya kunder. Vi höll med. Projektet började med en idé om gratis smakprov av foder och slutade med en mer utbroderad version där nyblivna hundägare månadsvis får ett personaliserat nyhetsbrev med relevant information under det allra första hundåret.

Från provpåse till "Valpresan"

Briefen från Doggy gick ut på att med hjälp av gratis smakprover (så kallade provpåsar) fånga upp och knyta nyblivna valpägare närmare varumärket. Doggy har sedan tidigare landat i insikten att hundägare är trogna ett hundfoder under en längre tid. Därför är det värt att investera lite extra i anskaffningen av nya kunder.

Doggy avsåg att placera sig närmare sin målgrupp och vara med tidigt i relationen mellan hund och hundägare. Därför behövde vi förstå vad som är relevant redan från start. Konceptet "Valpresan" är därför i grund och botten en kommunikationsplattform som utgår från relationen mellan ägare och hund och hur den relationen utvecklas över tid för att kunna vara relevant i sin riktade marknadsföring.

Personaliserat nyhetsbrev i Mailchimp

Vilken typ av information som är intressant för en hundägare beror på hur gammal dennes hund är. Doggy behövde därför lära känna sina kunder lite närmare för att veta vilket innehåll som är relevant för vem och när.

Ett tight gäng med kunskaper inom design, innehållsstrategi och .NET-utveckling skapade ett formulär på Doggys hemsida där nyblivna valpägare kan anmäla sig till ett nyhetsbrev och samtidigt få ett smakprov på valpfoder. Formuläret samlar in information om hunden som gör att vi i nästa steg vet vilken information som ska skickas till vem och när.

Nyhetsbrevet följer så valpen fram tills den fyllt 1 år. Innehållet i mejlen är alltid anpassat efter hur gammal hunden är just då och vad som är viktigast för ägaren att veta i den åldern.

Doggys hemsida är byggd med Umbraco CMS (Content Management System) som lirar fint ihop med Mailchimp som i den här lösningen bidrar med formulär och automatiserade mejlutskick. De fungerar också bra ihop med 3PL-företaget som levererar provpåsarna.

Största trafikkällan och över 3 000 prenumeranter

I dag är Valpresan den enskilt största trafikkällan till doggy.se (bortsett köpt trafik) och dessutom växer trafiken över tid. Hittills har över 3 000 hundägare tagit del av Valpresan.

Om Doggy

Doggy AB håller till i Vårgårda på den västgötska slätten. Där har de lagat hund- och kattmat i över 100 år. Honnörsord är naturliga, svenska råvaror av hög kvalitet med djur, natur och vår gemensamma framtid i fokus. Inom Doggy AB ryms flera varumärken: Bozita, Bozita Robur, Doggy, Doggy Professional, Doggy Delikatess, Mjau, Mjau Plus och Mjau Noga utvalt.

doggy.se

Kontakta oss

Vill du veta mer om det här projektet eller har du frågor om digital försäljning? Hör av dig?