Konverteringsoptimerad webbplats för Massoptimering

Att ha en webbplats gör ingen skillnad i din försäljning om den inte ger möjlighet till konvertering. Det förstod Massoptimering, och kontaktade oss. Projektet tog avstamp i en förstudie och konkurrentanalys som till slut mynnade ut i en konverteringsoptimerad site med sökordsoptimerat innehåll.

Bakgrund

En webbplats är ett verktyg för att hjälpa företaget skapa affärer, både på kort och lång sikt. Det brukar heta att webbplatsen är företagets ansikte utåt. De flesta kan hålla med om att en webbplats med ett genomtänkt innehåll som presenteras på ett grafiskt trevligt sätt ger ett seriöst intryck av ett företag. Men det räcker ju inte. Den ska också erbjuda, för att inte säga locka, besökaren att konvertera. Oavsett om det består i att köpa något eller att lämna ett spår efter sig för fortsatt dialog. Massoptimering vände sig till oss under hösten 2019 med just denna typ av problematik.

Deras webbplats hade byggts på med innehåll allteftersom och gav inget enhetligt intryck. Det skrivna innehållet på webbplatsen var tunt vilket inte är en fördel när det kommer till att ranka bra på sökmotorer som Google och Bing. Utifrån ett besökarperspektiv medförde det tunna innehållet och en inte helt genomtänkt struktur att det var svårt att få ett riktigt grepp kring vad Massoptimering kunde hjälpa till med för olika typer av uppdrag. Det saknades dessutom tydliga konverteringspunkter. Kort sagt: Massoptimering hade inte speciellt mycket nytta av sin webbplats.

Idé

Massoptimering ville ha hjälp med att ta fram en webbplats som bättre hjälper dem i sälj- och marknadsföringsarbetet. Det innebär att ge besökarna bra information om vilka tjänster de erbjuder och hur de arbetar med olika områden relaterade till dessa tjänster. Innehållet skulle vara förpackat på ett enkelt, tydligt och smakfullt sätt med tilltalande grafiska element och bilder. Men med en tight budget.

För att genomföra projektet bestämde vi oss för att sätta ihop en arbetsgrupp som bestod av ett team som planerade, designade och byggde den nya webbplatsen, samt en copywriter som tillsammans med Massoptimering tog fram texter till de olika sidorna på webbplatsen.

Genomförande

Förstudie

Arbetet inleddes med tre workshops där vi tillsammans med gänget på Massoptimering tydliggjorde deras målgrupper, deras erbjudande och den huvudsakliga kundresan eller säljprocessen beroende på perspektiv. Eftersom de inte hade använt sig av Google Analytics sedan tidigare hade vi ingen digital data att tillgå för vår förstudie. Baserat på informationen från workshopsen kunde den nya webbplatsens menystruktur spikas samt vilken typ av information och tonalitet som var nödvändig att ha på webbplatsen för att tillgodose behoven i olika delar av kundresan hos de olika målgrupperna.

Konkurrentanalys

Genom en konkurrentanalys kunde vi också samla in värdefull information kring vad andra likvärdiga företag kommunicerar ut till sina besökare och tillsammans med Massoptimering säkerställde vi att deras fördelar kom fram på ett tydligt sätt.

Copywriting

Teamets copywriter intervjuade anställda på Massoptimering för att baserat på deras beskrivningar skapa innehållet till de olika landningssidorna. Från förstudien hade vi listor på sökord som behövde förekomma i texterna för att de ska kunna ranka optimalt vid organiskt sök på sökmotorer.

Sitemap och mockups

Parallellt med innehållsproduktionen togs en sitemap över den nya webbplatsen fram som på ett överskådligt sätt visar webbplatsens tilltänkta menystruktur och undersidor. För varje sida som presenterades i sitemapen tog en art director fram mockups. Mockups i det här fallet är designskisser det exakta underlag programmerarna behöver för att kunna skapa webbplatsen. I detta skede ser teamets UX-designer över så att designen som tas fram är användarvänlig och lättnavigerad för en besökare.

Konverteringsoptimering

Då Massoptimering är ett B2B-företag som säljer tjänster är deras viktigaste konvertering ett lead i form av att ett företag eller en privatperson i behov av deras tjänster kontaktar dem. Ur ett konverteringsoptimeringsperspektiv är det därför viktigt med någon form av tydlig CTA (call-to-action) på webbplatsen. Det vill säga något vi vill driva besökaren till att slutgiltigt göra under sitt besök. I detta fallet blev det en senapsgul knapp med texten “begär offert”. Den följer med besökaren som en flik när denne scrollar upp och ner på webbplatsen och återfinns även som en statisk knapp ovanför footern på samtliga sidor. Knappen är med andra ord ständigt närvarande för besökaren. Vi har även lagt in ett formulär på kontaktsidan då även den kanalen kan locka in potentiella leads.

Webbutveckling

När Massoptimering sett över mockups och texter och gett sitt godkännande på dessa, påbörjades programmeringen av den faktiska webbplatsen. Webbutvecklarna får en kravspecifikation över vilka tekniska funktioner och annat som måste finnas på webbplatsen samt godkända mockups. Projektledaren ser hela tiden över processen och bollar med utvecklaren så att slutresultatet blir som kunden ville ha det.

Populering

När programmeringen är klar populeras den. Att populera en webbplats innebär att allt innehåll i form av bilder och texter läggs in. När Massoptimering sett över detta steg i en så kallad testvy och godkänt det sista med några mindre korrigeringar gick webbplatsen till slut live för allmän beskådan.

Resultat

Den nya webbplatsen lanserades i februari 2020 och är sedan dess en väl fungerande säljkanal för Massoptimering och deras verksamhet. På den förbättrade webbplatsen är det enkelt för besökare att ta del av och få en fördjupad kunskap kring deras erbjudande. Designen bidrar till att ge ett seriöst intryck av Massoptimering som företag.

Så här säger Massoptimering själva

"Vi började leta efter en passande kommunikationsbyrå för de behov vi hade gällande vår nya webbplats. Vi tog kontakt med tre olika byråer, men det var Right Thing united (nu Mardi Gras) som stack ut. De insisterade på att hålla en workshop i stället för att ge en offert likt de andra byråerna. Workshopen ledde till att vi började arbetet i rätt ordning vilket innebar att projektet följde den angivna budgeten och tidsplanen.

Vi berättade vad vi var ute efter och har tillsammans vidareutvecklat idéerna. Slutresultatet blev över våra förväntningar. Vi kan därför varmt rekommendera att ta kontakt med dem när ni vill utveckla era kommunikationsvägar."

Om Massoptimering

Massoptimering sysslar med återvinning av schaktmassor från exempelvis byggen och ser till att dessa återanvänds till andra typer av projekt i närområdet – såsom byggen av skjutbanor, fotbollsplaner, åkermarker med mera.

massoptimering.se

Kontakta oss

Vill du veta mer om det här projektet eller har du frågor om digital försäljning? Hör av dig?