Mardi Gras Västläge / Hösten 2022

2022-11-25

Ladda ner senaste upplagan av Västläge

Slutsatser i urval

  • De flesta svarar att företagen kommer att öka sin omsättning eller hålla sig runt samma nivåer. Samtidigt räknar en fjärdedel med en minskad omsättning.
  • Den absolut viktigaste strategiska utmaningen bland de svaranden påstås vara kompentensförsörjning.
  • När det gäller vilka typer tjänster företagen kommer använda sig mer och mindre är bilden lika delad. Till exempel hävdar en fjärdedel av de svarande att företaget kommer använder sig av färre konsulter medan en femtedel menar motsatsen. Ett par svarar mer marknadsföring medan lika många svarar mindre.

Du kan läsa mer om hur undersökningen Mardi Gras Västläge går till och ladda ner tidigare/senare upplagor av rapporten här.