Mardi Gras Västläge: En konjunkturbarometer bland företag i Göteborgsregionen

Världen förändras. Varje halvår undersöker vi därför hur företagare i vårt område resonerar och tänker kring de närmsta tolv månaderna. Med hjälp av att fråga Göteborgsregionens näringsliv kan vi därför få en bättre bild av hur omvärlden påverkar arbetslivet i området, hur företag ser på framtiden och på vilka sätt de planerar och agerar.