Mardi Gras Västläge / Våren 2023

2023-05-05

Ladda ner Mardi Gras Västläge / Våren 2023

Du kan läsa mer om hur undersökningen Mardi Gras Västläge går till och ladda ner tidigare/senare upplagor av rapporten här.

Slutsatser i urval

Precis som oktober 2022 svarar de flesta att omsättningen kommer att öka alternativt hålla sig runt samma nivåer. Skillnaden för våren 2023 är att andelen med förväntad oförändrad omsättning, 35 % nu är aningen större än de med förväntad ökad omsättning, 34 %. Samtidigt har andelen svaranden med förväntad minskad omsättning ökat från 26 till 30 procent.

Färre företag, 47 %, förväntas rekrytera personal under de kommande månaderna, jämfört med 53 % under oktober 2022. Dessutom har andelen företag som förväntas behöva säga upp personal dubblerats under samma period från 6 till 13 procent.

Majoriten räknar fortfarande med att stigande inflation, energipriser samt räntor kommer att ha stor inverkan på efterfrågan men där tendensen jämfört med oktober 2022 indikerar minskad betydelse.

Den absolut viktigaste strategiska utmaningen bland de svaranden är fortfarande kompentensförsörjning.

Till skillnad från de svarande i helhet, 29 %, ser 50 % av de medverkande från byggbranschen negativt på utvecklingen för den egna organisationen under 2023.