5 nycklar: Så lyckas du med MarTech

2023-07-06

MarTech är fantastiskt. Med rätt användning av system som HubSpot, Salesforce och Eloqua kan du maximera försäljningen, öka kundnöjdheten och samtidigt spara mängder med resurser i form av tid och pengar.

Men hur går det till?

Kanske skickar ni i dagsläget bara massmejl. Kanske har ni fastnat i integrationer. Eller så sitter ni i GDPR-funderingar.

Marketing Technology-specialisten Niklas Gustavsson har arbetat med MarTech i över 15 år och har under den perioden hjälpt både B2C och B2B företag i alla storlekar att automatisera sin marknadsföring. Dessutom har han hunnit skriva flera böcker samt föreläst och tagit fram utbildningar inom Marketing Automation för landets yrkeshögskolor.

Nu har han även tagit fram 5 nycklar för att lyckas med MarTech.

Hitta en ny tvärfunktionell organisation

Nu är ni något nytt

Att inleda arbetet med MarTech innebär inte endast en investering i teknologi. Lika viktigt är det att rätt kompetenser och att en organisation finns på plats. Att anställa personer med erfarenhet av Marketing Automation är bra. Men för att lyckas med er satsning och undvika att organisationens nya experter arbetar i silos gäller att MarTech involverar fler avdelning. 

 • Börja med att identifiera rätt kompetenser och skapa ett tvärfunktionellt team från till exempel marknad, sälj, content och IT
 • Se till boka återkommande möten med där ni utbyter kunskaper och prioriterar vad som ska göras

Ta kontroll över din MarTech-stack

Vad finns och vad behövs

Nu när teamet är satt gäller det att se över de tekniska. I dag har de flesta större organisationerna gjort någon typ av MarTech-investering. Men enligt en undersökning använder samtidigt i snitt en marknadsavdelning endast 42 procent av den totala funktionaliteten. Den låga siffran förklaras främst genom överlappande funktioner bland olika MarTech-system, svårigheten att identifiera och rekrytera kompetens samt komplexiteten och det stora utbudet i att bygga ett MarTech-ekosystem. Så hur ska ett företag navigera i ett gigantiskt MarTech-utbud som utgörs av mer än 11 000 system?

 • Börja med att skapa en MarTech-canvas med till exempel builtwith.com.
 • Undersök vilken teknologi ni använder med dialog till kund och till marknadsföringsteknologi.
 • Lägg in allt i Martech-canvasen och fundera över vilka lösningar som används när och hur ofta.
 • Använd er MarTech-canvas för att skapa förståelse för utveckling av teknologi, utmaningar och möjligheter i ert tväfunktionella team.

Läs mer: Undersökning: Marknadsförarna använder endast 42 procent av sin MarTech-stack

Strukturera er data

Systemet gör bara det vi säger åt det

Insamlad data kan vara positiv tillgång. Men då krävs det samtidigt att det finns förutsättningar för att kunna ta vara på all information. Även om system är automatiserade gör den endast det den är programmerad för. Det är ofta här Customer Data Platforms, CDP, kommer in som syftar till att samla in och strukturera data och samtidigt göra den tillgänglig för kommunikation.

 • Bygg en kunddataprofil
 • Använd en integrationsplattform för att synka data, till exempel ETL-kopplingar eller andra färdiga integrationsplattformar
 • För B2B-företag: Skilj på vilken information som kopplas till “företag” och “personer”

Skapa rätt datapunkter för kundresan

Vilka frågeställningar finns i beslutprocessen

Att förstå kundresan är en av de mest effektiva sätt . För att bemöta kunden behöver vi förstå hur kunderna beter sig och vilka frågeställningar de har i respektive steg i beslutsprocessen. Genom att skapa datapunkter som indikerar var i resan kunden befinner sig har ett företag möjlighet att leverera relevant kommunikation och information som svarar på kundens funderingar.

 • Fundera över vilka frågeställningar som kunden har, dvs vilket mindset har kunden
 • Fundera över vilken kanal och vilket innehåll ni har som svarar upp mot dessa frågeställningar
 • Vilken datapunkt finns som indikation på att en användare har denna frågeställning och därmed är i aktuellt steg i beslutsprocessen
 • Hur kan du ge svar på de frågeställningar som kunden har och hjälpa kunden framåt i beslutsprocessen.

Bygg rätt kampanjer

Få utväxling av ditt system

Att bygga en kampanj med hjälp av ett MarTech-system skiljer sig från till exempel ett nyhetsbrevsutskick. För att lyckas och få ut maximalt ur era system behöver en kundresa till grund.

 • Definiera syfte och mål med kampanjen, vilket nästa steg skall kampanjen driva till,
 • Definiera hur lång tid som kunden befinner sig i detta steg och har denna typ av frågeställningar
 • Hur ska vi bemöta kunden som är i detta steg och har uppnått denna datapunkt när de söker upp oss, tex. går in på hemsida, ringer kundtjänst, lägger order osv.
 • Identifiera via vilka egna och köpta kanaler vi kan nå kunden
 • Rita upp kampanjen och flödet oberoende av teknologi
 • Konfigurera kommunikationen i teknologi som finns tillgänglig.

Intresserad av MarTech?

Är ni också intresserade av att ta er MarTech-satsning nästa till nästa nivå? Kontakta oss så återkommer vi inom kort.