Carco byter till Squarespace för att upprätthålla en säker webbplats

Carco representerar leverantörer inom automotiveindustrin gentemot svenska OEM:er (Original Equipment Manufacturers) som Volvo, Polestar och Geely. För att säkerställa en säker och uppdaterad webbplats hjälpte vi dem att byta till Squarespace.  Det resulterade i en modern plattform som framhäver deras affärsidé, expertis och teamets fantastiska dynamik.

En webbplats som nått “end of life”

Ingenting varar för evigt. Inte heller webbplatser.

Carcos erbjudanden hade växt och vidareutvecklats en hel del sedan deras gamla webbplats byggdes 2017. Därför behövde både struktur och funktionalitet uppdateras för att 

  • bättre spegla nutiden och 
  • möjliggöra en bättre användarupplevelse. 

Dessutom hade den version av det CMS (content management system) som webbplatsen var byggd på nått "end of life"* och supporterades inte längre av utgivaren.

* End of life innebär att en mjukvara inte längre vidareutvecklas eller supporteras av utgivaren. Mjukvara som nått end of life bör uppgraderas eller bytas ut, inte bara för att den är omodern, utan framförallt för att den kan innehålla säkerhetshål och därmed vara en risk.

I valet mellan att uppgradera till en senare version av det befintliga CMS:et eller byta plattform beslutade sig Carco för det senare alternativet. Med en relativt liten och okomplicerad webbplats rent tekniskt sett, visade det sig fördelaktigt att migrera till en så kallad website builder**. I det här fallet föll valet på Squarespace.

**En website builder är ett verktyg som gör det möjligt att bygga en webbplats utan manuell kodredigering. 

 

En webbplats som effektivt speglar Carcos erbjudanden  

Mardi Gras uppdrag var att säkerställa att den nya plattformen inte bara var säker och uppdaterad utan också kunde reflektera Carcos förändrade erbjudande och affärsstruktur på ett effektivt sätt. 

Carco ställde tydliga krav på förbättringar, inklusive funktionalitet och flexibilitet för att kunna skapa inspirerande webbsidor som tilltalade alla deras målgrupper och ett utseende som återspeglade Carco som företag. Dessutom ville de kunna samla in leads via formulär kopplade till HubSpot.

En något annorlunda designprocess

En ordentlig genomlysning av den gamla webbplatsen och diskussioner kring önskade förändringar och förbättringar resulterade i en uppdaterad webbplatsstruktur och skisser för samtliga sidor, så kallade wireframes. Vi valde en något annorlunda metod för designprocessen där vi valde att arbeta direkt i Squarespace istället för att att gå den vanliga vägen via Figma. Denna strategi visade sig vara tidseffektiv och gav oss möjlighet att snabbt anpassa designen efter Carcos behov och önskemål.

Viss modifiering av Squarespaces mallar gjordes med hjälp av CSS (Cascading Style Sheets) för att möta Carcos önskemål om typsnitt, olika färgpalett och logotyp för olika affärsområden och animering.

Vi integrerade även alla formulär på webbplatsen med HubSpot, vilket gör det möjligt för Carco att enkelt hantera och följa upp leads samtidigt som persondata skyddas enligt GDPR-förordningen.

En säker och uppdaterad site med en personlig touch 

Slutresultatet är en webbplattform som inte bara är säker och uppdaterad, utan också tydligt speglar Carcos identitet och värderingar. Vi har prioriterat säkerheten för att säkerställa att Carco inte blir måltavla för intrång på grund av utdaterad teknik, vilket är särskilt viktigt med tanke på dagens globala läge.

Trots de begränsningar som en website builder kan medföra (jämfört med att använda ett CMS) har de flesta av Carcos önskemål kunnat tillgodoses vad gäller både teknik och design.

Den personliga touchen som är så viktig för Carco har också bevarats genom att återanvända det fantastiska bildmaterialet från den tidigare webbplatsen. Med tanke på bildernas höga kvalitet och äkthet var det ett självklart val. Med bilder på Carcos eget team framför kameran möts besökarna av bekanta, glada ansikten som gör att webbplatsen genomsyras av en känsla av äkthet och förtroende.

Om Carco

Sedan 1995 har Carco hjälpt leverantörer över hela världen med försäljning och marknadsföring mot den svenska OEM-marknaden. Det är ett hantverk som som genomsyras av kundfokus, kvalitet, och engagemang. 

https://www.carcosweden.se/ 

Kontakta oss

Vill du veta mer om det här projektet eller har du frågor om digital försäljning? Hör av dig!

Fler case