Långsiktigt B2B-arbete har gjort Easy-Laser världsledande

2023-03-16

Mardi Gras har haft förmånen att samarbeta med gänget på Easy-Laser sen 2014. I dag genererar de cirka 170 relevanta offertförfrågningar i månaden och har gått från att vara en stark utmanare till att betraktas som marknadsledare globalt och thought leader. Och deras omsättning har dubblerats. Hur har det gått till?

Fokus på räckvidd, spetsigt innehåll och en konverterande webbplats

Det arbete Mardi Gras och Easy-Laser gemensamt genomfört under våra åtta år tillsammans spänner över hela kommunikationsspektrat: webbplats, SoMe, print, film, event, grafisk profil, kommunikationskoncept, mässor och medieköp. Men fokus har hela tiden legat på tre saker:

  1. Räckvidd i globala digitala kanaler, riktad mot rätt målgrupp.
  2. Bra, relevant och spetsigt innehåll med värde för målgruppen.
  3. En samtida och konverterande webbplats i ett fungerande, mätbart ekosystem.

Alla de tekniska plattformarna som vuxit fram under det senaste decenniet erbjuder B2B-marknaden fantastiska möjligheter att hitta och interagera med sina målgrupper.

Har man bra koll på sin målgrupp blir arbetet kostnadseffektivt, eftersom digital räckvidd mot i sammanhanget smala målgrupper är relativt billigt.

Resultatet är fler offertförfågningar, skarpare leads och dubblad omsättning

Som vi redan avslöjat har resultatet blivit bra. För att inte säga fantastiskt.

Ett svenskt företag från Mölndal utanför Göteborg har med en ganska begränsad marknadsbudget och en rejäl dos engagemang skapat ett marknadsföringssystem som genererar cirka 170 offertförfrågningar i månaden till en global återförsäljarorganisation.

Ovanpå det får de in ett 30-tal nya anmälningar till nyhetsbrev och ytterligare ett antal kontaktförfrågningar högre upp i säljtratten.
Och Easy-Laser har på 8 år dubblat sin omsättning.

”Genom att ta vara på styrkan i känslor har vi tillsammans skapat ett helt nytt sätt för oss att kommunicera kring varumärket Easy-Laser och våra produkter. Samarbetet med Mardi Gras har varit viktigt för oss då de har hjälp oss att se helheten och i dag har vi en mycket effektiv mix av varumärkesbyggande och säljande kommunikation.”

Mikael Terner, VD Easy-Laser

5 marknadsföringsprinciper vi arbetat efter

Vi har redan från dag ett 2014 arbetat utifrån ungefär samma principer som sedermera publicerats i The B2B Institutes eminenta rapport The 5 Principles Of Growth In B2B Marketing som utkom i januari 2022.

1. Investera i Share of Voice

När vi började arbeta med Easy-Laser var det i samband med att man lanserade en helt ny produktfamilj, Generation XT. I produktfamiljen hade det investerats stora utvecklingskostnader och i samband med det avsattes förhållandevis stora resurser på reklam och räckvidd. Man fick hög Share of Voice och resultatet var god ROI (return on investment).

2. Balansera sälj och varumärkesbyggande

Eftersom det inledande arbetet handlade om en ny produktfamilj fanns naturligtvis säljande argumentation som en viktig del av kommunikationen. Men från Easy-Lasers sida har hela tiden frågan om att bygga varumärkets anseende legat högt på dagordningen. Dels i den inledande produktlanseringen, men också i det fortsatta arbetet. När produktfamiljen efter X år var färdig-lanserad gick arbetet vidare mot mer varumärkesbyggande interaktion med målgruppen.

3. Utöka din kundbas

Easy-Lasers primära målgrupp är underhållsingenjörer vilket är en tydlig och smal målgrupp. De targeting-modeller som utvecklats under senare delen av 2010-talet och början av 2020-talet gav förvisso bra förutsättningar att nå denna målgrupp, men med våra många gånger ganska emotionella budskap valde vi ändå att gå lite bredare. Dels för att vara säkra på att nå hela målgruppen, dels för att nå underhållningsingenjörernas omgivning som påverkar deras köpbeslut. Det är alltid, om möjligt, bättre att bearbeta kategorin.

4. Maximera mental tillgänglighet

En stor del av arbetet har handlat om att öka Easy-Lasers mentala och fysiska tillgänglighet. Att bevisa att Easy-Laser inte bara är en marknadsledande produkt utan även en organisation som det är både roligt och lönsamt att samarbeta med. Målet med den stora leadsgenererande beståndsdelen i vårt arbete har varit att kunna förse återförsäljare runt om i världen med kunder såväl som unika produkter och kompetens.

5. Ta vara på styrkan i känslor

Här kan vi bara konstatera att Easy-Laser, för att vara ett industriföretag, har varit insiktsfulla och modiga och vågat satsa på emotionellt driven kommunikation som över tid byggt mental tillgänglighet och goda affärsresultat.

Om Easy-Laser

Som Easy-Laser själva skriver på sin webbplats är de “världens ledande tillverkare och leverantör av laserbaserade mät- och uppriktningssystem. Vi utvecklar lättbegripliga produkter gjorda för att snabbt och enkelt kunna utföra exakta mätningar och rikta upp alla typer av maskiner med högsta precision.”

easy-laser.com

Kontakta oss

Vill du veta mer om det här projektet eller har du frågor om digital försäljning? Hör av dig?