Noggrant förarbete är nyckeln bakom Strivos nya webbplats

Efter en omfattande omarbetning av varumärket behövde Strivo en ny webbplats. För att kicka igång arbetet gjordes ett noggrant förarbete i form av en förstudie och nulägesanalys över den befintliga webbplatsen. Resultatet är en användarvänlig webbplats byggd med Umbraco CMS, som trots komplexitet och mycket innehåll är lätt att navigera för både besökare och webbredaktörer.

Bakgrund

Att företag utvecklas och utvidgar sitt utbud av produkter och tjänster över tid är regel snarare än undantag. Till slut kan det resultera i ett behov av ett omtag kring varumärket för att det på ett bättre sätt ska motsvara vad erbjudandet är idag, jämfört med när företaget bildades.

Strukturinvest Fondkommission nådde för en tid sedan en punkt där sådan utveckling ansågs vara nödvändig då verksamhetens erbjudande förändrats och breddats. De strukturerade produkter som vid grundandet 2009 dominerade produktportföljen har över tiden fått sällskap av en lång rad andra produkter och tjänster inom området sparande och investeringar.

Strukturinvest vände sig till oss för att få råd och hjälp. Utvecklingsarbetet kom att resultera i ganska omfattande uppdateringar av varumärket, vilket du kan läsa mer om här. Som en direkt konsekvens av det arbetet uppstod behovet av en ny webbplats som speglar varumärket och dess erbjudande och samtidigt klarar av att presentera det nya breda erbjudandet på ett för besökarna logiskt och tydligt vis.

Idé

Den tidigare webbplatsen innehöll stora mängder relevant information som vuxit fram under åren, men den saknade tydlig struktur och var svår att navigera. Vi behövde se till att den nya webbplatsen fick med all viktig information, men presentera den på ett välstrukturerat sätt med självklar navigation och uppdaterad design. Målet var att användarna enkelt ska kunna hitta den information de söker, samtidigt som sajten kommunicerar Strivos varumärkesvärden.

Genomförande

Förstudie

Arbetet inleddes med en förstudie i vilken en nulägesanalys över den befintliga webbplatsen gjordes. Mål och syfte med webbplatsen fastställdes och målgrupper definierades. Dessa delar är viktiga grundpelare att ha med sig vidare i projektet, framför allt för framtagningen av UX-design.

Webbplatsens trafik under det gångna året analyserades och gav viktiga insikter kring vilka sidor som är viktiga för besökarna, hur de hittar till webbplatsen samt från vilken typ av enhet besökarna tenderar att besöka webbplatsen. I Strivos fall är de flesta besökarna desktop-användare, vilket innebar att vi planerade desktop first och inte mobile first, vilket idag annars är den vanligaste utgångspunkten vid produktion av en ny webbplats.

Genom att ta fram så kallade heat maps, som visar var besökarna klickar och hur djupt ned på sidorna de scrollar, samt göra inspelningar av webbplatsbesök kunde vi samla information om hur besökarna använde den befintliga webbplatsen. Det gav värdefull insikt i vilken information som besökarna enkelt kunde hitta till och vilken som hamnat i skymundan. Därmed fick vi bra koll på hur elementen skulle placeras på den nya webbplatsen för att underlätta för besökaren att förstå Strivos erbjudande.

I arbetet med förstudien granskades även innehållet på webbplatsen och vi gick igenom om det fanns sidor som kunde optimeras. Det handlar om att exempelvis se över läsbarhet i inbyggda element och löptext, och se över dispositionen av puffar och länkar.

Genom konkurrentanalyser kunde vi lista relevant branschpraxis att tillämpa på Strivos nya webbplats, liksom hitta fallgropar i konkurrenternas genomförande som vi ville undvika.

Sitemap och wireframes

För att skapa oss en överblick över den nya webbplatsen togs en sitemap fram. I den strukturerades webbplatsens toppmeny, de olika menyalternativens sidor samt undersidor till dessa. Här hade vi tät dialog med Strivo för att komma fram till vilket innehåll som skulle behållas, vilka sidor som kunde slås ihop och vad som kunde tas bort. Vi tightade ihop innehåll från den tidigare webbplatsen som, likt många andra webbplatser med några år på nacken, blivit lite spretig och ostrukturerad.

När sitemapen var spikad och klar var det dags att skissa upp wireframes för merparten av sidorna. Då webbplatsen består av många sidor, och har en djup sidhierarki, måste vi i detta steg vara extra omsorgsfulla i arbetet med att få fram en fungerande och upplevelsemässigt självklar navigering.

Design

Nu kunde vi äntligen börja designa webbplatsen. Och med wireframes som grund blev arbetet med att ta fram designskisser för ett urval av sidorna på webbplatsen lättare. Då Strivos webb består av många sidor fokuserade vi på att skissa ut varje unik sidtyp samt specialsidor, och det är dessa designskisser som webbutvecklarna sedan utgått från när de byggt webbplatsen som är gjord i Umbraco.

Resultat

Arbetet med att ta fram den nya webbplatsen har skett i nära samarbete med Strivo, som varit delaktiga i alla steg i processen, såväl under designproduktion som under utveckling, och det är även de själva som populerat hela den informationstunga webbplatsen. Ett tidskrävande men smart drag för att själva få god koll över strukturen på webben och dess innehåll, samtidigt som de snabbt blev inkörda i Umbraco, som var ett för dem nytt CMS.

Den nya webbplatsen lanserades i oktober 2021 och speglar Strivos tonalitet och nuvarande erbjudande. Besökaren möter en seriös och samtida verksamhet som erbjuder en lättnavigerad och väldisponerad presentation av sina tjänster och produkter.

"Efter ett mycket väl utfört arbete med framtagningen av varumärket Strivo var det naturligt att fortsätta samarbetet med Right Thing united (nu Mardi Gras) när konceptet skulle konkretiseras med en ny webbplats. Precis som tidigare genomfördes arbetets olika delar med en hög grad av professionalism – från analys och inläsning till designarbete.

En stor utmaning har varit att få en relativt komplex och informationstung hemsida att kännas ”clean” och lättnavigerad. På frågan om vi har lyckats talar resultatet för sig själv. Idag har Strivo inte bara branschens vassaste varumärkesprofil. Företagets skyltfönster har i och med den nya hemsidan gått från att vara den lokala el-butiken till NK:s julskyltning. Dessutom har responsen bland våra kunder och samarbetspartners varit mycket positiv."

Joakim Sandén, Head of Marketing

Om Strivo

Strivo är ett fristående värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. De riktar sig till såväl privatpersoner som till företag och institutioner som vill placera sitt kapital i investeringslösningar.

strivo.se

Kontakta oss

Vill du veta mer om det här projektet eller har du frågor om digital försäljning? Hör av dig?