Norma Visual Guidelines – Att vägleda ett globalt varumärke

Enligt Allan Murray, CEO på Fortune, utgörs mer än 85 procent av värdet på företagen på Fortune 500-listan av immateriella tillgångar, med varumärket som det absolut mest betydelsefulla. Vikten av att vårda sitt varumärke och anstränga sig för att bygga anseende är centralt för att lyckas i en allt mer konkurrensutsatt global marknad.

En tydligare och mer inspirerande varumärkesmanual

Norma är ett över hundra år gammalt svenskt varumärke för jaktammunition som har allt det där som varumärken önskar sig. Lång historia, dedikerade användare och en tydlig prispremie.

För att säkerställa att Normas varumärke byggs vidare på ett effektivt och korrekt vis bad Normas marknadschef Jonas Hellentin oss på Mardi Gras om hjälp med att, tillsammans med Norma, utarbeta en tydligare och mer inspirerande varumärkesmanual. En manual som tog vara på historien och alla goda värden som fanns inom Norma.

"Utmaningen för många företag är att man tillåter andra att definiera ens produkter, historia och kultur och sen undrar man varför ingen känner igen ens produkter på hyllan. Vi ville hugga dessa fundamentala värden i sten så att det inte råder några tvivel kring ägandeskapet av varumärket."

Jonas Hellentin/Marketing Manager Norma Precision AB

Tre delar som fyller olika funktioner

Arbetet delades upp i tre separata delar för att tydliggöra för användarna vilken funktion olika avsnitten i manualen fyller.

  1. Identifikation – Namn, logotyp, typografi och färger. De mest basala delarna av ett varumärke handlar om identifikation, det vill säga att säkerställa att mottagaren vet att det är vi, Norma, som talar.
  2. Symboler – Till identifikationen adderar vi symboler som utökar verktygslådan för Normas kommunikatörer runt om i världen.
  3. Varumärkesvärden – I det tredje avsnittet förklarar vi för mottagaren vilka värden Norma vill bli förknippade med och varför.

Global expansion gjorde behovet av en tydlig och entusiasmerande varumärkesmanual extra stort

Norma var tidigt ute med internationella affärer. Redan under första halvan av 1900-talet fanns samarbeten med den amerikanska marknaden, och produkterna såldes världen över. Men under de senaste decennierna har den globala expansionen varit omfattande, varför behovet av en tydlig och entusiasmerande varumärkesmanual var extra stort.

"Värdet av en tydlig, lättbegriplig, men ändå entusiasmerande varumärkesmanual kan inte understrykas nog i arbetet att ena en internationell organisation under samma varumärke. Arbetet att ta fram en sådan manual är en kreativ och invecklad process som vinner på att involvera externa perspektiv. Mardi Gras har varit ett mycket värdefullt bollplank i ett arbete som annars riskerar att bli för introvert. Idag har vi ett verktyg som eliminerar subjektiva tyckanden och placerar oss i förarsätet för varumärkesarbetet."

Jonas Hellentin/Marketing Manager Norma Precision AB

Varumärket sägs emellanåt vara "företagets viktigaste tillgång”. Det påståendet finns det nuförtiden goda belägg för. Att inte ha en tydlig och entusiasmerande manual för hur man vårdar och utvecklar sitt varumärke är för de flesta företag en ganska dålig idé.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med branding & varumärkesstrategi. 

Om Norma

Norma grundades 1902 av bröderna Enger från Oslo, som några år tidigare startat Norma Projektilfabrik A/S. Det betyder att i skrivande stund har Norma tillverkat ammunition i mer än 115 år! I mer än ett sekel har de haft som filosofi att tala med jägare och lära från jägare för att säkerställa att ammunitionen kommer att leverera. Oavsett om du jagar runtom i världen eller precis runt hörnet har Norma någonting som passar just dig.

norma-ammunition.com

Kontakta oss

Vill du veta mer om det här projektet eller har du frågor om digital försäljning? Hör av dig?