Medieköp och betald annonsering

Alla kan köpa en annons. Det svåra är att köpa rätt. Det kan vi. Att maximera träffsäkerheten i köpet av annonsplatser är krångligt utan rätt redskap och kunskaper. Vi planerar, förhandlar och köper all typ av media. Vi kan hjälpa till med såväl SEM (Search Engine Marketing), Meta (Facebook och Instagram) och Youtube som utomhusreklam, radio och native-annonsering. Ja, vi kan hjälpa dig med det mesta.

Medielandskapet är i ständig förändring

Syns man inte, så finns man inte. Därför behöver du se till att nå ut till rätt person, vid rätt tidpunkt, i rätt kanal. Det kan tyckas vara enkelt för dem som tror sig känna sin målgrupp. Men medielandskapet förändras snabbt och för att befinna sig på rätt ytor krävs det att man håller sig konstant uppdaterad om de senaste trenderna.

Betald annonsering från strategi till analys

Vi har lång erfarenhet när det kommer till betald räckvidd och kan hjälpa dig med både strategisk rådgivning, planering, medieköp och analys. Behöver du hjälp att annonsera i radio, TV eller sökmotorer (Google Shopping, Google Ads, Bing Ads)? Eller hänger din målgrupp på LinkedIn, Tiktok eller Snapchat? Inga problem, vi hjälper dig att nå ut.

Se case inom medieköp & betald annonsering: Aspelin Ramm - går det att sälja nyproduktion i lågkonjunktur?

Mediestrategi och rådgivning

Köpt räckvidd är inte lätt. Men vi kan hjälpa dig från början till slut. Medierådgivning handlar om att vi, utifrån insikts- och analysarbete, tar fram en övergripande mediestrategi baserat på din marknad, målgrupp och kanalerna de befinner sig i. Utifrån dina interna målsättningar, din budget, tid och målgrupp tar vi fram en rekommendation på en mediemix och budgetfördelning per kanal som passar just dig.

Medieplanering

I planeringsfasen gör vi, utifrån en satt mediestrategi, en detaljerad medieplanering. Mardi Gras hjälper till med allt från förhandling och kontakt med medieleverantörer till sammanställning av materialspecifikation och köp av medieutrymme. Vi har bred kompetens och kan hjälpa till med det mesta, och vad vi hjälper just dig med varierar beroende på dina behov.

Kampanjhantering

Utöver strategi och planering kan vi även hjälpa till med den faktiska kampanjhanteringen. Allt från uppsättning av annonser och publicering i sociala kanaler till att sköta kontakten med leverantörer och att optimera kampanjer under tidens gång. Allt för att din köpta räckvidd ska bli så bra som möjligt.

Rapportering och uppföljning

Att följa upp kampanjerna är viktigt. Vi säkerställer att den betalda annonseringen som görs går att mäta, och kan ge dig löpande uppföljning per mediekanal. Vi tar även fram en slutrapport som sammanställer hur kampanjen presterat samt en analys av resultatet som sedan kan ligga till grund för kommande kampanjer. Det går alltid att ta lärdom av något.

Vi hjälper dig med

 • Banners/Displayannonsering
 • Dynamiska produktannonser (Google Ads, Meta med flera)
 • Facebook (Meta)
 • Instagram (Meta)
 • Kontextuell displayannonsering (Kobler)
 • LinkedIn
 • Native
 • Print
 • Programmatiska köp
 • Radio/Podd
 • Snapchat
 • Sökmotorannonsering (Google Ads och Bing Ads)
 • TikTok
 • TV
 • Utomhusreklam (out-of-home (OOH) och digital out-of-home (DOOH))
 • YouTube (Google Ads)
 • Zalando Marketing Service (ZMS)

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar om medieköp och betald annonsering? Hör av dig!

Innehåll

Content is king. Det är sen gammalt. Bra innehåll skapar varumärkeskännedom och driver försäljning. Utgå från din målgrupps perspektiv och skapa innehåll – för alla dina kanaler – som underhåller, inspirerar, utbildar och övertygar.

Läs mer

Reklam

Reklam handlar om rätt budskap, vid rätt tillfälle, i rätt kanal. Ta avstamp i dagens medielandskap och skapa digital eller analog kommunikation som är relevant, attraktiv och effektiv för din målgrupp.

Läs mer

PR

Allt du gör formar omvärldens syn på dig. Bygg bilden av ditt företag i relation till konkurrenter, i samhällsfrågor eller som arbetsgivare med hjälp av PR. Med tålmodigt och konsekvent arbete kan du få den uppmärksamhet du förtjänar.

Läs mer