Aspelin Ramm – Går det att sälja nyproduktion i lågkonjunktur?

Ja, absolut. Med rätt segmentering, positionering och targeting – vad professor Mark Ritson brukar kalla "marknadsföringens heliga treenighet" – har Aspelin Ramm Fastighetsutveckling sålt nyproducerade bostäder på en väldigt svår och trögrörlig marknad. Och samtidigt byggt sitt varumärke.

Aspelin Ramm Fastighetsutveckling är ett innovativt bolag som gillar att tänka nytt, rätt och annorlunda. Senvåren 2023 när lågkonjunkturen låg tydligt i horisonten kontaktade Aspelin Ramms svenska sälj- och marknadschef, Kristian Höglind, oss med frågan:

“Försäljningen av nyproducerade lägenheter står i princip still. Men Mardi Gras säger ju att det är fel att dra ner på marknadsföringen i lågkonjunktur. Har ni ett förslag på hur vi ska agera?”

Roligare uppdrag än så får man ju leta efter. En chans att visa att vetenskapen har rätt. Otaliga studier konstaterar att de som inte kapar sin marknadsföring i lågkonjunktur står som vinnare i efterföljande högkonjunktur. (Det har Mardi Gras tagit upp många gånger tidigare, bland annat i artikeln Hur ska man som marknadsförare agera i en lågkonjunktur? 17 artiklar att läsa innan du tar fram yxan.) Frågan var om man kunde nå fler och kortsiktigare mål än så.

Rätt information, till rätt målgrupper, i rätt kanaler

Sagt och gjort så utarbetade vi på Mardi Gras tillsammans med Cornelia Karlsson, marknadsansvarig, och Beatrice Pantzerhielm, projektutvecklare, på Aspelin Ramm ett förslag som byggde på ett antal väl valda men ganska basala moment.

  1. Investera tid i att förstå potentiella målgrupper och deras bevekelsegrunder. Titta inte enbart på kommunikation utan även på övriga påverkbara delar av marknadsföringsmodellen som till exempel pris. Ett tidsbegränsat erbjudande om avgiftsfrihet i 12 månader utarbetades av Aspelin Ramm.
  2. Ta fram relevant information som lyfter varje enskilt objekts fördelar. Utforma budskap som snabbt och känslomässigt klarar av att förmedla fördelarna. Det vill säga, lägg tid och kärlek på att informera om produkten.
  3. Öka synligheten för ditt erbjudande i relevanta målgrupper genom att använda dagens digitala kanalers oöverträffade räckvidds- och targeting-möjligheter.

Kort sagt ungefär det som professor Mark Ritson kallar “The holy trinity of marketing – segmentation, positioning & targeting”

Målgruppsanpassade budskap i kombination med hög räckvidd gav resultat

Naturligtvis var uppdraget mer komplicerat och mångfacetterat än så, men resultatet är det intressanta.

Gick det att sälja bostäder i lågkonjunktur? Ja!

Kampanjen genererade över en miljon annonsvisningarna, 30 000 nya webbplatsbesökare, nära 5 000 konverteringar i form av nedladdade bostadsfakta och över 300 intresseanmälningar. I slutändan har ett antal bostäder sålts på en väldigt svår och trögrörlig marknad.

Utöver den rent säljande effekten av aktiviteten så har den även varit varumärkesbyggande för Aspelin Ramm och deras decennielånga projekt Pedagogen Park där man utvecklat och utvecklar ett flertal fastigheter, eller ja, i princip en hel stadsdel.

“Vi hade en tydlig idé om vilka som var potentiella köpare och målgruppsanpassade budskap i kombination med hög räckvidd gav oväntat bra resultat”, säger Beatrice Pantzerhielm/projektutvecklare.

Vill du veta mer om hur vi gick tillväga, kontakta Mardi Gras kommunikationsstrateg Simon Syrén eller projektledare Charlotte Ekberg.

Kontakta oss

Vill du veta mer om marknadsföring i lågkonjunktur eller något annat som rör digital försäljning? Kontakta oss gärna.