Feedback från användare satte ramarna för Jaktias nya hemsida

Jaktia ville stärka sin position som experter inom jakt, fiske och friluftsliv. Resultatet blev en webbplats byggd på Umbraco CMS där användarens behov av att enkelt hitta information står i fokus.

Feedback från användare satte ramarna

När Jaktia inledde sitt samarbete med oss identifierade vi tre huvudsakliga mål kring vilkea vårt samarbete skulle kretsa.

  • Fler kunder skulle hitta till Jaktias produkter och tjänster, både online och i butik.
  • Skapa en starkare "vi-känsla" mellan Jaktia, Jaktias ambassadörer, butiker och kunder.
  • Stärka Jaktias position som expert inom jakt, fiske och friluftsliv.

Första steget i vårt samarbete blev därför en total redesign av Jaktias hemsida med ovan målsättning som ingångsvärden till ett nytt koncept.

Arbetet med den nya sajten tog avstamp i ett gediget insiktsarbete där feedback från användare tillsammans med förståelse för interna processer fick lägga grunden och sätta ramarna. Insiktsarbetet hjälpte oss att tidigt etablera personas och en plan för hur jaktia.se ska attrahera, konvertera och bibehålla besökarna för att nå uppsatta mål.

Det ökande mobilanvändandet och vikten av sökmotoroptimering genomsyrade hela projektet och påverkade flera designbeslut, både tekniska och estetiska.

Mardi Gras levererar i regel olika typer av digitala applikationer som i de flesta fall visas i en webbläsare, i lekpersonstermer: en hemsida. Så även i Jaktias fall. En hemsida är till sin natur föränderlig, dels för att den återges olika i olika webbläsare, dels för att den utvecklas och anpassas över tid. Därför behövs en metod som gör det möjligt att ge en tillräckligt detaljerad bild av hur ett varumärke ska gestaltas, samtidigt som man slipper designa för alla tänkbara scenarion (eftersom det ändå är omöjligt). Lösningen stavas designsystem och komponentbaserad utveckling, något som Umbraco CMS (content management system) ger oss.

En responsiv och SEO-smart hemsida

Jaktia.se är i dag en hemsida som tydligt utgår från användarens behov av att enkelt hitta relevant information, utan att för den delen tappa sin roll som inspiratör. Tvärtom har jaktia.se i dag ännu större förmåga att förmedla inspirerande innehåll som attraherar och skapar intresse hos målgruppen.

Vi tror att Jaktias nya sajt kommer stå sig i åratal framöver och utgöra grunden i en stabil strategi för att stärka Jaktias position som expert, attrahera fler kunder och låta Jaktiabutikerna ta steget ut på internet.

Om Jaktia

Jaktia säljer produkter och utrustning inom jakt, fiske och friluftsliv. Jaktia består av ett trettiotal butiker där de flesta är privatägda med ett franchiseavtal mellan butiken och Jaktia. Jaktia och dess butiker erbjuder även flertalet tjänster som varierar från butik till butik.

jaktia.se

Kontakta oss

Vill du veta mer om det här projektet eller har du frågor om digital försäljning? Hör av dig?