Strategi

Strategi är ditt företags långsiktiga arbete för att växa. Utgångspunkten är de tillgångar som redan finns i företaget. Få hjälp att svara på frågor som: Var är vi? Varför är vi här? Vart kan eller borde vi gå härifrån? Vad hindrar oss från det? Oftast handlar det om att skaffa insikter och planera för digitalisering, varumärke och kommunikation.

Undersökningar

Varför gissa när det är så enkelt att veta? Att fatta beslut baserade på fakta och insikter ger ett försprång gentemot dem som baserar sina beslut på magkänsla. Genom att analysera data inhämtat från skräddarsydda undersökningar eller din egen data hjälper vi dig att arbeta mer faktabaserat och strategiskt mot er målgrupp.

Läs mer

Branding & varumärkesstrategi

I dag vilar företags möjlighet till framgång i allt högre utsträckning på varumärkets styrka. Det är därför bra att ha en genomarbetad varumärkesstrategi. Vi besitter lång erfarenhet inom varumärkesarbete och har den kunskap som krävs för att stärka din position på marknaden.

Läs mer

Budskap & kommunikation

Kännedom, anseende och mental tillgänglighet är de högst värderade egenskaperna i framgångsrik kommunikation. Så minnesvärda budskap är hårdvaluta. Vi hjälper dig att hitta en budskapsstrategi och ett kommunikationskoncept som passar just din målgrupp.

Läs mer

Digitalisering & verktyg

I dag påverkas allt större delar av all affärsdrivande verksamhet av digitaliseringen. Vi hjälper till att hitta processer och etablera digitala verktyg för att driva just din affär på bästa sätt. Från marknadsföring och försäljning till leverans och service. Utan krångel.

Läs mer

Case

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med ditt strategiarbete? Hör av dig!

Utveckling

Vare sig du säljer produkter eller tjänster, B2B eller B2C har det aldrig varit viktigare att synas och sälja digitalt. Börja med “hard facts” och skapa en användarupplevelse som gör dig till marknadsledare. Här hittar du mer om

Läs mer om utveckling

Kommunikation

Hur når du ut med ditt varumärke på bästa sätt och hur kan du påverka omvärldens bild av ditt företag? Med rätt budskap, i rätt kanal, vid rätt tidpunkt, till rätt målgrupp. Ta kontroll över din kommunikation, organisk såväl som köpt. Här hittar du mer om

Läs mer om kommunikation